CONTACT:
Strada CALEA LUI TRAIAN
Nr. 195-197, cod 240273
Telefon: 0250749521
0350432080
Fax: 0350432080
E-mail: colegiuldesilvicultura@yahoo.com
Facebook:

Istoric

In anul 1932, a luat fiinta scoala de conducatori silvici „Casa verde” din Timisoara sub conducerea directorului Petrescu Vasile si a functionat sub aceasta denumire pana in anul 1950.

Incepand cu anul scolar 1950 – 1951, scoala functioneaza sub denumirea de „Scoala Tehnica Silvica” Timisoara sub conducerea directorului Ion Vlaheli, pana in anul 1953, cand scoala se muta la Curtea de Arges.

In localul fostei scoli tehnice silvice „Casa verde” din Timisoara se instaleaza o unitate militara speciala de bruiaj radiofonic.

Incepand cu anul scolar 1953 – 1954, scoala medie tehnica silvica Curtea de Arges functioneaza cu un numar de 176 elevi, constituiti in 4 (patru) clase, 6 profesori si este condusa de directorul Marasescu Theodor.

In Curtea de Arges, scoala are un caracter si o locatie provizorie pana la terminarea constructiei de la Rm. Valcea.

Incepand cu anul scolar 1954 – 1955, Scoala Tehnica Silvica Rm. Valcea a functionat fara intrerupere pana astazi, suferind diferite transformari si schimbari de nume.

In 1954 scoala cuprindea: 2 clase de maistri utilaj forestier, 2 clase de scoala profesionala padurari si 2 clase de silvicultura, cu un efectiv de 183 elevi.

In 15 septembrie 1955 – scoala devine „Centrul Scolar Silvic” si cuprindea:

 • scoala de maistri utilaj forestier - 105 elevi;
 • scoala profesionala de padurari - 56 elevi
 • scoala profesionala de ucenici - 47 elevi.
Conducerea este asigurata de Dl. Marasescu Theodor.

In anul 1957, Centrul Scolar Silvic Rm. Valcea detinea o suprafata de teren arabil de 19,93 ha pentru culturi si pepiniere.

In anul 1960, Centrul Scolar Silvic Rm. Valcea se unifica cu Scoala profesionala de metal – lemn situata in strada Mihai Bravu si functioneaza pana in anul 1966 sub denumirea de Centrul Scolar Forestier Rm. Valcea cu un efectiv de 876 elevi cuprinsi in 30 de clase.

In anul 1966, apare Legea nr. 2 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea liceelor de specialitate.

Prin H.C.M. nr. 1378/06 iulie 1966, de aplicare a Legii 2/1966, ia fiinta pe langa Centrul Scolar Forestier Rm. Valcea si Liceul Industrial Forestier, curs de zi cu specializarile:

     - exploatari constructii si transporturi forestiere - 3 clase
     - silvicultura - 1 clasa

Baza materiala este asigurata si administrata de catre Ministerul Economiei Forestiere.

In anul 1970, Centrul Scolar Forestier si Liceul Industrial Forestier Rm. Valcea se transforma in „Grupul Scolar Forestier” Rm. Valcea.

In 1977, Grupul Scolar Forestier Rm. Valcea devine „Liceul Industrial nr. 5” Rm. Valcea, functionand sub aceasta denumire pana in anul 1990.

In anul scolar 1990 – 1991, unitatea s-a numit „Grupul Scolar pentru Exploatarea si Industrializarea Lemnului” Rm. Valcea.

Prin H.G.R. nr.705/1991, Grupul Scolar pentru Exploatarea si Industrializarea Lemnului isi schimba denumirea in GRUPUL SCOLAR FORESTIER Rm. Valcea.

In perioada 1966 – 1989, unitatea noastra a pregatit forta de munca calificata prin:

 • liceu curs de zi;
 • liceu curs seral;
 • scoala profesionala;
 • scoala de maistri;
 • cursuri de calificare in urmatoarele profiluri:
  • exploatari, transporturi si constructii forestiere;
  • silvicultura.

Beneficiarii acestei forte de munca au fost Ocoalele silvice din intreaga tara, Combinatele de prelucrare a lemnului (CPL-uri), intreprinderile forestiere de exploatare si transport (IFET-uri) si intreprinderile de constructii forestiere (ICF-uri).

In perioada 1966 – 1989 dinamica efectivelor scolare a cunoscut o crestere continua, pornind de la 30 clase cu peste 900 de elevi in 1966 si ajungand la 75 de clase cu peste 2200 elevi in 1989.

Numarul cadrelor didactice in 1966 era de 43 din care 27 de cultura tehnica, ajungand in anul 1989 la 127 cadre didactice din care 71 de cultura tehnica.

In perioada 1990 – 2005, Grupul Scolar Forestier Rm. Valcea a pregatit forta de munca in profilele:

 • silvicultura;
 • exploatari forestiere;
 • transporturi forestiere;
 • prelucrarea lemnului;
 • protectia si conservarea mediului inconjurator;
 • prin urmatoarele forme de invatamant:
  • liceu curs de zi;
  • liceu curs seral;
  • scoala profesionala;
  • scoala de ucenici;
  • scoala postliceala;
  • scoala de maistri;
  • scoala de arte si meserii (in prezent).

Cifrele de scolarizare in perioada 1990 – 2005 s-au stabilizat situandu-se intre 1800 – 1900 elevi, cuprinsi in 60 – 65 clase, indrumati de 105 cadre didactice.

Grupul Scolar Forestier Rm. Valcea scolarizeaza elevi din judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea, Sibiu, fiind singura unitate scolara de profil din regiunea de dezvoltare Oltenia.

Incepand cu octombrie 2005, scoala noastra si-a schimbat din nou numele in Colegiul Tehnic Forestier.

In perioada noiembrie 2012 - noiembrie 2013, scoala noastra s-a numit Colegiul Forestier

Incepand cu noiembrie 2013, scoala noastra si-a schimbat din nou numele in Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului titulatura pe care o poarta si astazi.

In noiembrie 2018 apare Hotararea Consilului local nr.382/28.11.2018 privind schimbarea denumirii Colegiului de Silvicultura si Protectia Mediului, Municipiul Ramnicu Valcea in LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER, MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA.